HomeAbout usLinkContact
นโยบายเว็บไซต์ นิตยสารข่าวตำรวจมวลชนสัมพันธ์ www.masspolicenews.com


       นิตยสารรายปักษ์ นำเสนข้อมูล ข่าวสาร ความเคลื่อนไหวต่างๆ ในแวดวงตำรวจ นำทีมโดยผู้สื่อข่าวอาชญากรรมที่มีชื่อเสียงจากหนังสือพิมพ์รายวันหลายฉบับมารวมตัวกัน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสื่อกลางสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนกันตำรวจ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ : 26/4/2552 0:40:35

ท่านชอบดื่มน้ำอะไรมากที่สุด (8204)
น้ำอัดลม (1853)
22.59%
ชา-กาแฟ (1956)
23.84%
น้ำเปล่า(2196)
26.77%
น้ำผลไม้ (2199)
26.80%
มีอีก>>